برترین پست های تایم لاین
بهزاد فتحی

ورزش - ماهیگیری - ورزش ماهیگیری 

امروزه ورزش های بسیاری اعم از گروهی و انفرادی به شکل سازمان یافته در بین مردم ،رایج می باشند که به سبب جذابیتشان طرفداران بی شماری را به سوی خود کشانده اند . استقبال بسیار زیاد مردم در جوامع مختلف ، مقوله ورزش را به یکی از مهم ترین ارکان زندگی تبدیل کرده است .

با نگاهی  جامع به ماهیت  رشته های مختلف ورزشی ،خاستگاه اصلی همگی انها را در  " مبارزه و  تلاش بشر برای بقا" می یابیم . بقای بشر در طول تاریخ، مرهون مبارزه انسان با  سه مقوله مختلف بوده است

مبارزه انسان با انسان

مبارزه  انسان با طبیعت

مبارزه انسان  با بیماری

" ورزش "  و نقش بی بدیل آن به عنوان  مهمترین ابزار سلامت هر جامعه مطرح می گردد ، و البته تنوع رشته های ورزشی در واقع به عنوان " نماد" نیاز های متعدد  بشر برای بقا قابل  تامل می باشد . 

به عنوان مثال رشته های ورزشی دسته جمعی که با توپ انجام میشوند نمادی از جنگ های قبایل و ملت های مختلف در برابر همدیگر  بوده و حتی واژه توپ (Ball) در این مقوله نمادی از گلوله ها و توپ های جنگی مورد استفاده در جنگ ها می باشد .

ورزش های رزمی و دفاع شخصی  مبارزات انسان در برابر انسان برای بقا را تداعی میکنند . البته ورزش هایی چون رشته های مختلف دو و میدانی ،شنا ،وزنه برداری و ...  نشان از نیاز انسان به مهارت های گوناگون برای بقا داشته و هم اکنون نیز به عنوان نمادی از این نیازها در بین مردم در بالاترین سطح کیفی برگزار میگردد .

پیشینه این نیاز ها تاریح بشر را تبدیل به تاریخی خونبار و  مملو از خشونت کرده است . اما در جوامع پیشرفته کنونی ،  " انسان متمدن "  با پرهیز از جنبه های خشونت امیز نیاز های مزبور ، رشته های متنوع ورزشی را به تبدیل به " نمادی " برای "صلح" کرده است . هم اکنون تمامی مسابقات ورزشی که در سطوح مختلف برگزار میشوند ، پیام اور شعاری در راستای "زندگی" بهتر هستند و نه "مرگ"....

یکی از مهمترین نیاز های بشر برای بقا  ، "غذا" میباشد . در طول تاریخ این نیاز با استفاده از گیاهان و حیوانات  تامین شده است . با افزایش جمعیت و محدود بودن منابع طبیعی و پاسخگو نبودن  این منابع برای تامین نیاز غذایی ، کشاورزی و پرورش حیوانات جایگزین استفاده از این منابع شده است و با افزایش درک بشر از اهمیت منابع طبیعی ،  هم اکنون در "جوامع پیشرفته " تمامی تلاش ها برای حفاظت از این منابع خدادادی صورت می پذیرد .

یکی از منابع مهم در تامین غذای بشر ، استفاده از ابزیان می باشد که انسان در طول تاریخ  از این منبع مهم و مفید برای بقای خود استفاده کرده است. ولی  در این مقوله نیز افزایش جمعیت و محدود بودن منابع ابزیان اهمیت حفاظت  از منابع  ماهیان را بیش از پیش  ضرورت می بخشد . 
با بیان این مقدمه  و در شرایط کنونی که منابع طبیعی در وضعیت بسیار شکننده ای قرار دارند ، میتوان و باید "ماهیگیری ورزشی " را نیز به گونه ای اجرا نمود که کمترین اسیب را به طبیعت و منابع طبیعی وارد نماید . 
راهکار ساده است. سال هاست که کشور های پیشرفته الگو های مناسبی برای این منظور به کار گرفته اند که با تغییراتی در جهت بومی سازی کردن موضوع ، میتواند به الگوی سازمان یافته مناسبی دبرای ما تبدیل گردد . 
به طور کلی نخستین معیار ماهیگیری ورزشی رعایت این اصل مهم می باشد که اسیب های وارده به طبیعت و منابع طبیعی باید به حداقل ممکن برسد . اسیب ها جنبه های گوناگونی دارند .از الودگی های زیست محیطی تا کاهش و اتمام منابع ابزیان و موارد بسیار دیگر . رسیدن به این هدف نیز راهکار های بسیار و بعضا بسیار حساسی دارد که  چه بسا ممکن است ، بسته به شرایط زیست محیطی هر منطقه و هر اکوسیستمی متفاوت باشد . درک واقعی  این تفاوت ها و ارائه راهکار مناسب در هر ساختاری نیازمند بررسی دقیق و علمی ، توسط کارشناسان دارای صلاحیت خواهد بود .

با نگاهی به وضعیت کنونی جوامع مختاف در میابیم که منابع طبیعی به دلایل مختلف توان تامین کل و یا بخشی از غذای مورد نیاز ان جامعه را از دست داده است و افزایش جمعیت ، نیاز روز افزون به منابع غذایی بیشتر را میطلبد . از طرفی منابع طبیعی به دلیل محدودیت  در بازگشت پذیری و بازیابی خود توان ایفای نقش در این زمینه را از دست داده است . از این رو برای دوری جستن از نابودی چنین مکان هایی ،  حتی استفاده از  آنها برای کاربرد های ورزشی و تفریحی ، نیازمند قوانینی سختگیرانه است تا دچار نابودی فزاینده نگردند .

با این تعاریف و از انجاییکه لازمه پرداختن به  ماهیگیری ورزشی  وجود منابع ابی و البته دارای ماهیان هدف می باشد ، و با در نظر گرفتن محدودیت در منابع مزبور که به آن اشاره شد ، برای حفظ و استفاده همیشگی از چنین منابعی در کشورمان  ، به کار گیری شیوه های ماهیگیری مانند انچه از تقریبا دیرباز ، متئاول بوده راهی جز نابودی منابع مزبور نخواهد داشت .

با نگاهی به سیستم ماهیگیری ورزشی در کشور هایی که وضعیت مناسبی در این زمینه دارند به نکاتی کلیدی و عام بر می خوریم و با کمی تامل ، در میابیم که ما هم برای داشتن ورزشی خوب و باکیفیت از نوع ماهیگیری ، ناگزیر از  پیمودن همان راه هستیم . 
مهمترین ویژگی در این راهکار بنا بر زنده ماندن ماهی و بازگرداندن آن به زیستگاه خود گذارده شده است .

در این راهکار از شیوه ها و ابزاری استفاده میگردد که بیشترین لذت از صید را نصیب ماهیگیر نماید و ماهی صید شده با کمترین اسیب رها می گردد.  در این راهکار، مجوز ماهیگیری در مکان های مختلف اعم از طبیعی و یا مصنوعی صرفا برای ماهیگیرانی صادر میگردد که دوره های توجیهی و تخصصی و کارگاه های عملی موثری را گذرانده و صلاحیت علمی و عملی انها برای این ورزش احراز شده است .

 در این راهکار هزینه های اخذ شده بابت صدور مجوز های ماهیگیری که به صورت منطقه ای و یا سراسری اخذ میگردند دو ویژگی مشخص دارند . 
اول این که این هزینه ها با یک ساز و کار مشخص و شفاف صرف بهبود وضعیت ماهیگیری ورزشی شده و در راستای مربوطه هزینه میگردند . دوم این که مبالغ در یافتی از ماهیگیران  متناسب با خدمات ارائه شده می باشند . 
در سیستم ماهیگیری کشور های پیشرفته برگزاری دوره ها و برنامه های اموزشی توسط شرکت ها و تیم های ورزشی شناخته شده بسیار رایج می باشد و معمولا "ماهیگیران ورزشی " همواره خود  را نیازمند شرکت در این دوره ها میدانند و هزینه های مربوطه را با جان و دل میپردازند .

در جامعه ماهیگیری کشور هایی پیشرفته حسادت ،  محلی از اعراب ندارد و غالبا ماهیگیران به دیگر ماهیگیران به دیده هم رشته ای مینگرند و موفقیت های انها را تحسین میکنند . در جامعه ورزشی مزبور "غالب" اتفاقات در راستای ایجاد فضای مثبت در این رشته رقم میخورند .

در این جامعه ورزشی ، استقبال از مکان های ماهیگیری ورزشی  مصنوعی با  امار ماهی مناسب  به عنوان یک روال طبیعی پذیرفته شده است  و ماهیگیران ، صید در چنین فضاهایی را عار نمیدانند . هم اکنون بسیاری از رکورد های ثبت شده جهانی در چنین فضاهایی رقم خورده اند .

در این کشور ها به دلیل اقبال و استقبال ماهیگیران ، مکان های ماهیگیری با شبیه سازی از مکان های طبیعی ایجاد میگردند  تا ماهیگیران حس و حال بودن در طبیعت را کاملا درک کنند و البته با رضایت خاطر نسبت به پرداخت هزینه های بهره برداری از چنین مکان هایی اقدام میکنند . این تعامل دو جانبه ، افزایش روز افزون چنین مکان ها را در پی دارد تا با افزایش جمعیت ماهیگیران ، نیاز های مربوطه پاسخ داده شوند .

با تعاریف فوق و در نظر گرفتن شرایط  ماهیگیری  و منابع ماهیگیری در کشور خودمان ، برای ایجاد فضای خوب برای ماهیگیری ورزشی ، ما هم  ناگزیر از  ایجاد و سازماندهی یک ساز و کار مناسب سراسری  برای این رشته هستیم .  
به امید کامیابی - بهزاد فتحی 

آرش امینی

معرفی تکنیک لانگ فالینگ (Long Falling):

امروز دز مورد یک تکنیک خیلی موثر در جیگینگ صحبت می کنیم به اسم"Long Falling" ،من خودم زیاد طرفدار Slow jigging نیستم ولی از این تکنیک خیلی خوشم میاد و قبل از اینکه به صورت تئوری باهاش آشنا باشم به قدرت اون به صورت تجربی پی برده بودم.
برای استفاده از این تکنیک توجه به این موارد لازم هست:
1- انتخاب وزن طعمه جیگ با توجه به شدت جریان دریایی، یعنی باید وزن به نحوی انتخاب شود که سرعت سقوط طعمه مانع از تبدیل پوزیشت طعمه از حالت عمودی به افقی یا مایل نشود و البته به اندازه ای هم سنگین بوده که حالت سقوط کاملا در اون مشهود باشد مثلا در کشش سنگین جزر و مد ممکن است حتی وزن 250 گرم هم برای سقوط عمودی کافی نباشد.
2- حداکثر استتار اتصالات فلزی بین طعمه جیگ و نخ اصلی
برای اینکار می بایست در زمان جیگینگ روزانه برای هامور یا کویین فیش و سکن از لیدر فلزی صرف نظر کرد و برای شیر یا باراکودا از مفتول تک رشته فولادی بجای سیم بکسل چند رشته استفاده کرد و حتی هرزگرد مابین مفتول و طعمه جیگ رو حذف نمود.
3- حفظ ریتم تکنیک برای حداقل 10 سقوط
4-  انتخاب بازه ی مناسب اجرای تکنیک جیگینگ لانگ فالینگ، این بازه می تواند بسته به عمق منطقه بین 6 تا 18 متر بوده و نسبت به کف دریا یا کف قایق انتخاب شود مثلا می تواند از 2 متر بالای کف دریا تا 12 متر بالاتر و یا از 6 متر زیر قایق تا 10 متر پایین تر انتخاب شود.

توضیح تکنیک:
اگر فرض کنیم که طول چوب مورد استفاده 180 سانتیمتر باشد و هر دور کامل حرکت دسته چرخ 1 متر نخ رو جمع نماید،پس هر بار بالا آوردن چوب تا بالای سر و یکدور چرخاندن دسته چرخ 3 متر طعمه رو بالا می آورد، اول اجازه می دهیم که طعمه جیگ به بستر برخورد کند و بعد از آن طعمه جیگ رو تا لبه عمیق دامنه جیگینگ که انتخاب کرده ایم بالا می آوریم، مثلا اگه دامنه 1 تا 13 متر از کف را برای خودمون انتخاب کرده ایم، طعمه را 1 متر از کف بالا آورده و اجرای تکنیک را شروع میکنیم:
نوک چوب را در حالت مماس با آب قرار داده و بعد به آرامی تا بالای سر بالا می آوریم، در همین حالت هر بار یک دور کامل دسته چرخ رو چرخانیم پس با این حرکت طعمه در هر بار تقریبا 2+1 متر بالا آورده می شود و بعد با سرعت نوک چوب رو با آب مماس می کنیم و صبر می کنیم تا طعمه سقوط کزده و ضربه وزنه را در انتهای طول نخ احساس کنیم، بعد از احساس ضربه، طعمه به دلیل جمع شدن یکدور چرخ 1 متر بالاتر از حالت شروع تکنیک قرار گرفته و دوباره همین حالت تکرار می شود برای 12 بار که طعمه شما هر بار 1 متر بالاتر آمده و در دوازدهمین بار به لبه کم عمق دامنه ماهیگیری که 13 متر از کف بود رسیده و شما نخ رو آزاد می کنید که دوباره به کف برخورد نموده و اجرای تکنبک دوباره شروع می شود.
امیدوارم زیاد شدن طول متن خسته کننده نباشه و منتظر نظرات تکمیلی دوستان و تجربیاتشون در این زمینه هستم.

عکس لور مناسب برای اجرای این تکنیک :


گرداوری آرش امینی 

Meysam Al.Sharif

معرفی قلاب های پرکاربرد

(طراحی و نشر اختصاصی برای کمیته)

محمد راستینه

دوستان عزیز

من قصد دارم تجربه های خودم در روش اسپینینگ را برای استفاده ی علاقمندان در صفحه ی خودم و تاپیک اسپینینگ به اشتراک گذارم و از مشارکت همه ب دوستان نیز استقبال می کنم.

سلیم پور

"برگزاری مسابقه ماهیگیری خانوادگی در شهرستان گرمی"

جشنواره ماهیگیری خانوادگی بصورت تک قلاب به میزبانی شهرستان گرمی دریاچه گیلالو روز جمعه ۹۶/۰۴/۱۶ ساعت ۱۰ صبح

  دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم اولیه صید کپور و قزل آلا بصورت آکادمیک
آخرین ارسال
آخرین موضوعات تبادل نظر
۱۳۹۸/۷/۱۷   ۱۶:۳۲
۱۳۹۸/۲/۱۰   ۱۱:۰۹
۱۳۹۷/۱۲/۲۹   ۱۱:۰۶
آخرین مقالات
شبکه اجتماعی تخصصی ماهیگیران ایران

برای عضویت در خبرنامه
ایمیل خود را وارد کنید